Học Machine Learning - Học được gì sau 3 tháng

Học Machine Learning – Được gì sau khóa học ML 3 tháng? (P1)

Học Machine learning hiện đang là xu hướng của rất nhiều người trên toàn thế giới đặc biệt là giới trẻ. Nhiều bạn lựa chọn việc bắt đầu bằng các khóa học ngắn hạn online hoặc offline. Nhưng chất lượng và kết quả của đầu ra thế nào lại là câu hỏi mà khó ai …

Học Machine Learning – Được gì sau khóa học ML 3 tháng? (P1) Read More »