Phân Tích dữ liệu A-Z Mini Project

Học phân tích dữ liệu A-Z hiệu quả bằng Mini Project P1 2019

Học phân tích dữ liệu hiệu quả bằng Mini Project. Chào các bạn, nhằm mục đích cho các bạn hiểu rõ hơn về công việc của Data Analyst nên mình viết bài này. Nội dung tập trung vào cung cấp thông tin từ “A-Z” cho công việc của một Data Analyst để các bạn có …

Học phân tích dữ liệu A-Z hiệu quả bằng Mini Project P1 2019 Read More »