Xác định và loại bỏ Outliers

Outliers – Hướng dẫn xác định và loại bỏ dữ liệu ngoại lai trên MySQL

Outliers/anomalies (dữ liệu ngoại lai/dữ liệu bất thường) là một trong những thuật ngữ được sử dụng rất rộng rãi trong thế giới data và đặc biệt là data science. Xác định và loại bỏ outliers là một bước cực kỳ quan trọng trong quá trình xử lý dữ liệu. Việc xử lý các dữ …

Outliers – Hướng dẫn xác định và loại bỏ dữ liệu ngoại lai trên MySQL Read More »