Tableau KPI Dashboard Banner

Tableau Training – Hướng dẫn tạo Tableau KPI Dashboard

Tableau KPI dashboard là một trong những dashboard phổ biến nhất ở mỗi công ty đặc biệt là cho các vị trí quản lý cấp cao. Nó giúp người dùng dễ dàng theo dõi được tình hình kinh doanh hiện tại của công ty cũng như một chiến dịch marketing nào đó. Trong bài này …

Tableau Training – Hướng dẫn tạo Tableau KPI Dashboard Read More »