Radar Chart - Spider chart trong tableau

Tableau Tips #02 – Cách tạo và sử dụng tọa độ cho phân tích dữ liệu

Chào các bạn quay lại với series hướng dẫn sử dụng Tableau (BI tool) cho Data Analyst hoặc BI developer/analyst. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua cách sử dụng tọa độ trong Tableau để thực hiện một số loại phân tích dữ liệu nâng cao mà chúng ta không thể thực …

Tableau Tips #02 – Cách tạo và sử dụng tọa độ cho phân tích dữ liệu Read More »