Dân số Việt Nam theo khu vực - Hex-map Tableau

Tableau Tips #01 – Cách tạo bản đồ Việt Nam với hex-map

Đối với một Data Analyst hay Business Intelligence (BI) developer, việc sử dụng bản đồ trong quá trình phân tích dữ liệu không còn là điều gì mới mẻ. Với sự hỗ trợ của các phần mềm BI như Tableau hoặc Power BI, báo cáo trên bản đồ trở nên dễ hơn bao giờ hết. …

Tableau Tips #01 – Cách tạo bản đồ Việt Nam với hex-map Read More »